Warsztat dla dzieci - "LABORATORIUM RUCHU KREATYWNEGO"

Zajęcia dla dzieci 8-12 lat, podstawy języka ekspresji ciała.

Tak jak słowa, by zostać stworzone potrzebują alfabetu, tak też ruch i ekspresja mają swój alfabet, którego znajomość sprawia że ciało i ruch stają się świadome i bardziej ekspresyjne. Celem programu jest rozwinięcie świadomości ciała i jego możliwości ruchowych i ekspresyjnych. Doświadczając i eksplorując elementy, które składają się na ruch i czynią go możliwym, uczestnicy będą mogli zamieszkać w pełni swoje ciało i cieszyć się jego wieloraką zdolnością wyrazu. Zajmiemy się uwrażliwieniem zmysłów i uważnym odczuwaniem i odkrywaniem ciała w ruchu.

Elementy i jakości ruchu będziemy rozwijać poprzez zabawę i odpowiednio dobrane dla dzieci ćwiczenia, zarówno samodzielne jak i w parach i w grupie. Na zajęciach będziemy używać również papieru, kredek, chust, instrumentów muzycznych, lin, pasków..etc.

Taka praca z ciałem i ekspresją wpływa na:

W tym programie dzieci nie powtarzają czyjejś choreografii czy pozycji wymyślonych przez innych, to one są twórcami, komponują, doświadczają ciała w ruchu, poznając siebie, ufając sobie, tworzą. Moją wielką nadzieją jest zarazić je radością, którą może dawać swobodny ruch wypływający z nas, radością z kondycji twórcy, którą możemy w sobie odkrywać i która jest naszą naturą.

Nirmalaletters