Warsztat dla dzieci - "JOGA KREATYWNA"

Joga Kreatywna dla Dzieci to nie tylko zajęcia jogi, to model pedagogiczny, pokrewny takim metodom edukacji jak Montessori, Steiner, educación libre (free education), edukacja holistyczna (która kontempluje człowieka jako całość: ciało, umysł, emocje i duchowość).

„Podążaj za dzieckiem.” – M. Montessori.

Joga przekazuje dzieciom w formie opowieści i poprzez doświadczanie własnego ciała i oddechu, wartości uniwersalne, takie jak: szacunek do swojego domu – ciała, do innych, do planety Ziemi i jej wszystkich manifestacji życia, zaufanie, wytrwałość w realizowaniu marzeń, naukę koncentracji, zdolność zarządzania własną energią, naukę relaksacji….

Joga zasiewa w dzieciach ziarenka – by kreatywnie-w pełni, w totalności, szczęśliwie i świadomie przeżywać życie. 

Joga Kreatywna dla dzieci łączy pozycje jogi i techniki koncentracji, relaksacji z grą i zabawą, ekspresją ciała, tańcem, opowieściami i bajkami, delikatną stymulacją wrażeń sensorycznych, tworzeniem mandali, elementami muzykoterapii i edukacji emocjonalnej.

Takie holistyczne ujęcie pozwala na to, by Joga dla Dzieci przyczyniła się do rozwinięcia całego potencjału w dziecku. Joga nie tylko rozwija świadomość ciała, prawidłową postawę, siłę, elastyczność, koordynację, ale również wzmacnia zaufanie i pewność siebie, wewnętrzny spokój i równowagę, zdolność koncentracji, uważność i wyobraźnię.

Lekcja jogi dla dzieci to przestrzeń, w której dzieci czują się akceptowane i kochane takimi, jakimi są, w której mogą doświadczać i wyrażać swoją esencję.

Wszystko, co żywe jest kreatywne, wzrasta, przeobraża się, staje się i tworzy nieustannie.

Dzieci potrzebują przyjaznej przestrzeni do tworzenia, wolnej od lęku przed popełnieniem błędu. Na zajęciach Jogi Kreatywnej dzieci mają przestrzeń, by odkrywać i poszukiwać, dlatego nie tylko uczymy je jak wykonać pozycję jogi drzewa, węża, czy księżyca, ale proponujemy, by zamieniły się w różne elementy natury tak, jak to czują. W ten sposób pozwalają wyrazić się kreatywnie ciału, uczą się „myśleć ciałem”. A ciało i umysł to odbijające się wzajemnie zwierciadła.

Afirmacja kreatywnej ekspresji w dzieciach wzmacnia ich poczucie własnej wartości, odwagę do działania, do bycia sobą, uczy że twórczość (mam na myśli twórczość w szerokim rozumieniu czyli nie tylko taniec czy malowanie, ale np. gotowanie czy w ogóle tworzenie własnego życia) to naturalna cecha każdego człowieka (musi tylko mieć sprzyjającą przestrzeń, by zakwitnąć).

Najczęściej podajemy dzieciom wszystko „z zewnątrz”, a poprzez otwarcie przestrzeni kreatywności, eksperymentowania, doświadczają, że ich własne wnętrze może być punktem odniesienia.

Korzyści, jakie odnoszą dzieci z praktyki jogi:

zaufanie do samego siebie i wzrost poczucia własnej wartośc

rozwijają świadomość ciała, uczą się wsłuchiwać w swoje ciało i dbać o nie

rozwijają pozytywne nastawienie do życia, współczucie, szczodrość, wdzięczność, szacunek i życzliwość do siebie i świata

uczą się radzić sobie ze stresem i niepokojem, zdolność koncentracji

rozwijają świadomość połączenia z naturą

uczą się relaksować się

elastyczność i wzmocnienie ciała, koordynacja

rozwijają kreatywność i możliwości ruchu i ekspresji

Na zajęciach Jogi Kreatywnej dzieci doświadczają praktyki asan/pozycji jogi,
poprzez które rozwijają świadomość ciała i prawidłową postawę.
Praktykują również techniki koncentracji, uważności, uczą się relaksacji.
Ćwiczenia dobrane są do każdej grupy wiekowej, tak by były ciekawe i angażujące.

Nirmalaletters