ruch

ŚWIADOMOŚĆ

UWAŻNOŚĆ

KREATYWNOŚĆ

Joga i ruch kreatywny w edukacji

Tworzę interdyscyplinarną przestrzeń dla ruchu i tańca w edukacji, nie forsującą i rywalizującą jak często na wf-ie, nie odtwarzającą, jak na wielu zajęciach tańca, gdzie rola dziecka polega na kopiowaniu nauczyciela, a opartą na świadomości, twórczości, kreatywności i jodze rozumianej jako holistyczny system harmonijnego rozwoju całego potencjału człowieka.

Zapraszam na szkolenia, które organizuję dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, wychowawców, nauczycieli jogi, animatorów, rodziców oraz warsztaty dedykowane dzieciom.

Dziecko nie jest jak butelka, którą trzeba wypełnić,
ale jak ogień, który trzeba rozpalić. Montaigne

Głęboko odczuwam, że dobra edukacja, to proces, który kontempluje całego człowieka: jego ciało, emocje i umysł, i to jak te aspekty istnienia wzajemnie od siebie zależą i na siebie wpływają. Pragnę, by dzieci w domach, w przedszkolach i szkołach miały przestrzeń, by doświadczać siebie, by eksplorować, poznając uważność, stan relaksacji, taniec – ruch kreatywny.

W NAUCZANIU PRAGNĘ PODTRZYMAĆ NATURALNĄ, CZERPIĄCĄ SAMĄ Z SIEBIE RADOŚĆ, CZĘŚĆ DZIECKA, KTÓRA JEST RACZEJ KOMPOZYTOREM NIŻ INTERPRETATOREM, TWÓRCĄ, A NIE ODTWÓRCĄ.

Ta część nas, która jest nieskończenie kreatywna, z czasem może ulec kastracji, jeśli jesteśmy wciskani wciąż w jakąś formę, uczymy się gotowych formułek. Dlatego w mojej pracy z dziećmi tak ważna jest KREATYWNOŚĆ, RUCH I ZABAWA (również taniec, ale rozumiany nie jako odtwarzanie stworzonej przez kogoś choreografii, a jako doświadczanie swojego ciała w twórczej ekspresji i eksploracji).

Ruch, kreatywność, zabawa, połączenie z naturą, to naturalny stan dzieci. Tak samo ważnym aspektem mojej pracy jak ruch, jest uważność, relaks, oddech, czerpanie z natury.

Żyjemy w kulturze, która raczej oddziela nas od ciała, wielu z nas żyje umysłem, intelektem, traktując ciało przedmiotowo, zapominając o tym, że równie ważne jak zdobywanie wiedzy i rozwijanie intelektu, jest doświadczanie i świadome i uważne bycie w ciele. Neurobiologia potwierdza, że ruch nie tylko kształtuje zdrowe ciało, a również wpływa na dobrze funkcjonujący mózg. Różnorodny ruch może nawet tworzyć nowe połączenia nerwowe w mózgu.

Joga i ruch kreatywny dają mi wiele drogowskazów do sztuki życia, i tą pasją kocham dzielić się zarówno z dziećmi na zajęciach i warsztatach jak i z nauczycielami i rodzicami na szkoleniach. Razem zmieniamy edukację, niosąc dzieciom narzędzia do przeżywania spełnionego i harmonijnego życia. I przede wszystkim, będąc dla nich inspiracją.

szkolenia dla nauczycieli, animatorów, rodziców:

„Nauczanie ludzi jedynie poprzez wykonywanie ćwiczeń z programu nauczania rozwijających lewą część mózgu,
jest jak przygotowywanie kogoś do wyścigu i ćwiczenie tylko jednej nogi, podczas gdy mięśnie drugiej ulegają atrofii.
Istotą jest aby obie półkule pracowały razem, a nie oddzielnie.”

 Ken Robinson

Marzę o szkołach, które kontemplują ciało i jego ekspresję na równi z matematyką i językiem polskim. I nie mam na myśli zajęć wf i mechanicznego traktowania i forsowania ciała, ani też tylko uczenia się choreografii na pamięć, mam na myśli kształtowanie głębokiej świadomości ciała w połączeniu z oddechem, uważnością, kreatywnym odkrywaniem poetyki ruchu, mam na myśli przestrzeń wolnej ekspresji, gdzie kreatywność ciała i wewnętrzny ogród każdej osoby może zostać wyrażony w doświadczeniu ruchu.

Będzie to ważny krok do pełni naszego człowieczeństwa, bo wszyscy doświadczamy życia poprzez właśnie ten wehikuł – ciało.

Jeśli chcesz otrzymywać ode mnie raz w miesiącu
garść inspiracji i aktualności, zapisz się na Nirmalaletters

„Tworzenie czegoś nowego nie dokonuje się poprzez intelekt, ale poprzez instynkt zabawy, wypływający z potrzeby.
Umysł twórczy bawi się przedmiotami, które kocha.”

C.G.Jung

Karty Animal Kids Yoga

Od 2008 roku Animal Kids Yoga poprzez szkolenia pomaga instruktorom rozpowszechnić swoją pedagogikę, metodę. Kursy przedstawiają różne moduły obejmujące kreatywne zabawy z kartami, możliwości połączenia ich z muzyką, teorię kolorów i geometrii, związek chromatyczny pomiędzy kartami a ich zawartością, opowiadanie i tworzenie historii, rysowanie zwierząt i mandali, sposób poruszania się i tempo zwierząt…i inne tematy.

Zakochałam się w tych kartach, są dziełem sztuki, jak i w metodzie stworzonej przez Joao, doświadczyłam jak uwielbiają ją dzieci. Dlatego przetłumaczyłam karty Animal Kids Yoga z portugalskiego na polski i zaprosiłam Joao ze szkoleniem Animal Kids Yoga, które teraz cyklicznie odbywa się również w Polsce.

Nirmalaletters