BLOG

Yoga Studio Nirmala

O muzykoterapii i tożsamości dźwiękowej.

W moich podróżach dźwiękowych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością Tożsamość Dźwiękowa wyłania się powoli, pozwalając mi poznać specyfikę świata dźwięków każdego dziecka, a tym samym dookreślając w tym spotkaniu moją tożsamość dźwiękową. Tożsamość dźwiękowa, choć określona pewnymi uwarunkowaniami, jest zawsze żywa, dynamiczna, podlegająca zmianom. Ujawnia się i transformuje właśnie w przestrzeni spotkania i interakcji, w przestrzeni, gdzie jest swoboda wyrazu i ekspresji.

Muzykoterapia to terapia komplementarna, która poprawia jakość życia. Otwiera i wzmacnia kanały komunikacji pozawerbalnej. Muzyka jako środek ekspresji i komunikacji wpływa korzystnie na rozwój emocjonalny, rozwija percepcję, motoryczność, uczuciowość. Ekspresja niewerbalna ciała i głosu polepsza zdolność komunikacji i wyklucza odseparowanie.

W muzykoterapii według modelu Benenzon (który praktykuję), cała praca opiera się na więzi, jaka tworzy się między pacjentem a terapeutą. Terapeuta używa jako pośredników nie tylko muzyki i dźwięku, ale również ruchu, ciszy, wszystkiego co dzieje się w przestrzeni niewerbalnej.

Każdy dźwiękowo muzycznie jest bytem jedynym, niepowtarzalnym. Należy więc poznać ISO (Identidad Sonora) czyli tożsamość dźwiękową każdego pacjenta. Terapeuta stwarza i utrzymuje przestrzeń, w której pacjent czuje się bezpiecznie, czuje się akceptowany, ceniony jako wyjątkowa jednostka, co sprawia, że rozwija swoje wyjątkowe formy wyrazu. Muzykoterapeuta musi być osobą, która w dużej mierze rozwinęła i wciąż rozwija swoje zdolności komunikacji, jest też świadomy swojego ISO.

Co składa się na ISO (Identidad Sonora) czyli Tożsamość Dźwiękową?

Dla określenia ISO ważne jest odkrycie wewnętrznego pulsu, rytmu, tzw. czasu biologicznego. To wewnętrzny czas różny dla każdego z nas, czas własnego doświadczenia witalnego, poruszania się, działania, mówienia etc.

ISO Uniwersalne – energie dźwięku i energie ruchu, które pochodzą z Natury, która nas otacza i którą jesteśmy (np. dźwięki wody, wiatru, bicie serca).

ISO Gestaltico (w czasie ciąży) – tworzy się w przeciągu dziewięciu miesięcy życia płodowego, genetyka, ruchy i dźwięki organów wewnętrznych, wszystkie dźwięki, które docierają z wewnątrz i z zewnątrz, również przekaz nieświadomy płynący od matki do embriona. Płód doświadcza, chłonie całym sobą, niefragmentarycznie, bez podziałów.

ISO Uniwersalne i Embrionalne Benenzon umiejscawia w Podświadomości, która charakteryzuje się bezczasowością, brakiem logiki, brakiem sprzeczności, poczuciem jedności, wiecznym teraz.

Przed-Świadomość przynosi poczucie czasu, przeszłość, przyszłość, podziały. Przed-Świadomość łączy się z ISO Kulturowym, w którym łączą się energie, które otaczają nas odkąd przychodzimy na świat i energie charakteryzujące kulturę, w której się rodzimy (czyli np. muzyka, która nas otacza, piosenki, rytmy które na co dzień słyszymy).

W obszarze świadomości powstaje przestrzeń relacji, więzi, w której kwitnie kreatywność, komunikacja, w której zawsze jest relacja, następuje wymiana. ISO Grupowe to energie, które łączą daną grupę, dźwięki, ruch, cisza…, cała dynamika charakteryzująca konkretną grupę w przeciągu ewolucji interakcji.

Powyżej wymienione elementy to podstawowe aspekty, które składają się na Tożsamość

Dźwiękową. Do odkrycia własnego ISO i innych, prowadzi nas rozwijanie głębokiej zdolności słuchania, słuchanie siebie i innych, dawanie przestrzeni, brak pośpiechu, brak oczekiwań, brak lęku przed ciszą, uważne bycie tu i teraz, w przestrzeni ekspresji i komunikacji, otwarcia,akceptacji i ciekawości wobec zarówno naszego jak i drugiego innego bytu.

PODZIEL SIĘ WPISEM Z PRZYJACIÓŁMI:

Nirmalaletters