Joga dla dzieci i rodziców – bliskość i współregulacja.

Joga dla dzieci i rodziców.  Bliskość i współregulacja. W budowaniu emocjonalnego zdrowia i odporności poczucie bezpieczeństwa, którego doświadcza dziecko w kontakcie ze swoim opiekunem jest kluczowe. Samoregulacja to proces, który opiera się na współregulacji czy inaczej koregulacji. Tzn. kochającej, stabilnej i akceptującej obecności dorosłego przy dziecku – niezależnie od emocji, jakich ono właśnie doświadcza. Wtedy […]

Nirmalaletters